Radio PiN Warszawa: Serwis Informacyjny

Radio PiN Warszawa zamieściło wypowiedź Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika na temat dobrych wyników polskiej gospodarki.

„To jest zasługą przedsiębiorców – komentuje Jerzy Bartnik – Myślę, że duch przedsiębiorczości, indywidualizm osób będących w gospodarce jest prawdziwym źródłem sukcesu.”

Materiał został wyemitowany również w audycji „Dobry Program Gospodarczy” Radia PiN.

Więcej: Radio PiN Warszawa

2.12.2009

Materiał dostępny w archiwum Działu Informacji i Promocji ZRP.