Rada Dialogu Społecznego o szkolnictwie zawodowym

Tematem przewodnim ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego, była kampania promocyjna szkolnictwa zawodowego – „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”. Obradom przewodniczyła minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Podczas spotkania (16 lutego) wiceminister edukacji Marzena Machałek przedstawiła prezentację nt. kampanii promocyjnej szkolnictwa zawodowego.Podkreśliła, że polska gospodarka potrzebuje nowoczesnych, dobrze przygotowanych kadr.Dlatego konieczna jest zmiana myślenia o kształceniu zawodowym, które należy dostosować do potrzeb rynku pracy. 
 
Zaznaczyła, że kształcenie zawodowe powinno być tworzone  i realizowane we współpracy z pracodawcami oraz być atrakcyjne pod względem programowym. Stąd list premiera Mateusza Morawieckiego  i minister Anny Zalewskiej, wystosowany do pracodawców, w którym zaapelowali o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego. 
 
Wiceminister  pracy  S.Szwed wyraził nadzieję, że szkoły będą elastycznie reagowały na zachodzące zmiany na rynku pracy. Poinformował o badaniach, jakie zostały przeprowadzone na zlecenie resortu. Wyniki badania wskazują, że nadal będą występować problemy ze znalezieniem pracowników. Według prognoz wzrośnie udział zawodów deficytowych. Wiceminister  odniósł się też do kwestii refundacji wynagrodzeń. Poinformował, że ponad 500 mln. zł  przeznaczonych jest dla pracodawców na kształcenie i dofinansowanie kształcenia młodocianych (250 mln zł. dofinansowane kształcenie młodocianych poprzez OHP oraz 287 mln zł. trafiaj do pracodawców poprzez wojewodów).
Więcej: LINK