Rada Dialogu Społecznego o e-składce i emeryturach

W środę spotkała się Rada Dialogu Społecznego. Posiedzenie poświęcono m.in. informacji dotyczącej przywrócenia wieku emerytalnego oraz projektu e-składka. Obrady prowadziła przewodnicząca RDS pod minister Elżbieta Rafalska, a uczestniczyli  w nich także  wiceminister: Stanisław Szwed i Marcin Zieleniecki.
Profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS, zaprezentowała podsumowanie wprowadzonej w październiku ustawy przywracającej wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. – Nowatorskim rozwiązaniem było wprowadzenie doradcy emerytalnego. Zależało nam na tym, aby każdy był wyposażony w wiedzę dot. zmian. Ponad 1,15 mln Polaków skorzystało z tych usług. Co ważne doradcy emerytalni będą nadal udzielać informacji dot. emerytur – powiedziała .

 Sporo miejsca poświęcono wchodzącemu w życie w styczniu 2018 r. projektowi  e-Składka. „Płatnicy muszą teraz dokonywać co najmniej 3 przelewów do ZUS. Uznaliśmy, że proces ten można zredukować do jednego przelewu, a podział środków dokona Zakład. Zmiana ta wymaga uporządkowania kont płatników oraz poinformowania ich o zmianach i nowym, jednym numerze konta. Prowadzimy szeroką kampanię informacyjną, tak aby informacja dotarła do 7,2 mln płatników” – powiedziała szefowa ZUS.
Więcej: LINK