Rada Branżowa Rzemiosła Polskiego

W 2003 roku w ramach ZRP powołano Radę Branżową Rzemiosła Polskiego. Jest to nieformalne, kolegialne ciało opiniodawczo-doradcze Zarządu ZRP. Celem Rady Branżowej jest działanie na rzecz rozwoju i ochrony interesów branż.

Członkami Rady są prezesi lub przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, będących sygnatariuszami porozumienia o powołaniu Rady Branżowej, przewodniczący komisji branżowych Związku Rzemiosła Polskiego (lub ich upoważnieni członkowie) oraz Członek Prezydium Zarządu ZRP.

LISTA ORGANIZACJI BRANŻOWYCH, Z KTÓRYCH POWOŁYWANI SĄ CZŁONKOWIE RADY
Ogólnopolska Komisja Branżowa Fotografów ZRP ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa Ogólnopolska Komisja Jubilersko-Złotnicza ZRP ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
                            Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów Budowlanych ZRP ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i  Radiestetów ZRP ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Artystycznych ZRP ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Stowarzyszenie Młynarzy ul. Rakowiecka 36, Warszawa Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i  Klimatyzacji
Stowarzyszenie  Stolarzy Polskich ul. Podwale 11, 00-252 Warszawa Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy ul. Goławicka 1/31, 03-550 Warszawa Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Al. Jerozolimskie 202, pok. 200/215 00-486 Warszawa
Stowarzyszenie Fotografów, Przedsiębiorców Branży Fotograficznej RP ul. Podwale 11, 00-252 Warszawa Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych 85-099 Bydgoszcz 23, skr. poczt. 51
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Tynkarskich ul. Instalatorów 7, 02-237 Warszawa Polskie Zrzeszenie Płytkarzy – porozumienie z  ZRP ul. Jagiellońska 34 lok. 4