Puls Biznesu:Rzemiosło krytycznie o zmianach

„Środowisko rzemiosła apeluje do polityków i przedstawicieli rządu o rezygnację z planowanych zmian w egzaminach czeladniczych” – czytamy w Pulsie Biznesu. „Obecnie przeprowadzają je komisje powoływane przez izby rzemieślnicze. Resort edukacji chce, aby organizatorami części takiego egzaminu były podległe mu okręgowe komisje. W przekazanym premierowi stanowisku Kongresu Rzemiosła Polskiego podkreślono, że przyznanie realizacji egzaminu czeladniczego dwóm organizatorom może w przyszłości doprowadzić do wypaczenia jego idei, a nawet jego likwidacji. Pomysł ten zmienia m.in. charakter edukacji rzemieślniczej, która obejmuje naukę teoretyczną w szkole, praktyczną w procesie pracy i wspomniany końcowy egzamin” – napisała Iwona Jackowska dziennikarka gazety.

„W stanowisku kongresu zwrócono m.in. uwagę, że rzemieślnicy-mistrzowie przygotowują kadry nie tylko dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, ale też na otwarty rynek pracy. Zaproponowano, aby np. w składach komisji powoływanych przez izby brali udział egzaminatorzy okręgowych komisji nadzorowanych przez ministra edukacji” – cytujemy za dziennikiem.

pb.pl

Iwona Jackowska

26.06.2018

https://www.pb.pl/rzemioslo-krytycznie-o-zmianach-933034