Puls Biznesu: Zamieszanie na kasie

Pomimo wyjaśnień Ministerstwa Finansów na temat okresu przejściowego związanego z rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. (Dz.U. poz. 363) w sprawie kas fiskalnych, przedsiębiorcy nadal mają wątpliwości – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Zamieszanie wywołała między innymi zmiana wymagań co do paragonu, wynikająca z nowego rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunków użytkowania kas przez podatników.

Według tych przepisów, od 1 kwietnia (z okresem przejściowym do 30 września 2013 r.) na każdym paragonie musi się znaleźć nazwa towaru lub usługi, pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację. Wcześniej należało po prostu podawać nazwę i ewentualnie opis stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Więcej:pb.pl
09.04.2013
Iwona Jackowska     
LINK