Puls Biznesu: Zachodnia Polska ożywa pierwsza

W Polsce powoli widać ożywienie gospodarcze. Dane makroekonomiczne z miesiąca na miesiąc poprawiają się, a pracownicy powoli przestają bać się zwolnień. Najszybszy wzrost gospodarczy dostrzegany jest na zachodzie Polski – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Czerwiec i lipiec 2013 dla polskiej gospodarki były miesiącami wzrostu. Według GUS, w lipcu sprzedaż detaliczna w Polsce była realnie (po uwzględnieniu inflacji) o 4,3 proc. wyższa niż przed rokiem, co daje najwyższy wynik od 14 miesięcy.

Lipiec był już trzecim kolejnym miesiącem, w którym zaobserwowano zatrzymanie wzrostu bezrobocia, które w lutym wynosiło jeszcze 14,4 proc., a obecnie utrzymuje się na poziomie 13,1 proc. (z rejestru bezrobotnych wypisało się 244 tys. osób).

Najlepsze dane płyną z zachodniej Polski. Sześć pierwszych miejsc w „rankingu” województw o największej redukcji grona osób bezrobotnych (w okresie luty-lipiec) zajmuje tzw.  „ściana zachodnia”: Zachodniopomorskie (spadek o 15,5 proc.), Opolskie (13,7), Wielkopolskie, Lubuskie (po 13,1), Pomorskie (12,6) i Dolnośląskie (12,5).

Zdaniem ekspertów jest to wynik struktury rolnej zachodnich województw. Duże gospodarstwa, przewarzające w tym regionie dają stałe zatrudnienie. Nie bez wpływu na wskazany trend ma również poprawa sytuacji u naszych zachodnich sąsiadów. Eksport towarów do Niemiec zdecydowanie wzrósł dając przedsiębiorcom z zachodniej Polski możliwość realizacji nowych zamówień.

Więcej:pb.pl
27.08.2013
Jacek Kowalczyk
LINK