Przyjdą listy od ZUS

W najbliższym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych roześle blisko 20 mln listów do odbiorów. List zawiera informację o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU). Otrzyma go każda osoba, której składka emerytalne chociaż raz została odprowadzona na konto ZUS. IOSKU, to szczegółowa informacja o koncie emerytalnym tj. o zgromadzonych tam środkach osób ubezpieczonych i ich kapitale początkowym do 2017 r.

W korespondencji zawarta też będzie  wiadomość o subkoncie, co dotyczy wszystkich członków OFE albo pracowników rozpoczynających pracę po 31 stycznia 2014 r. Ważnym punktem IOSKU jest prognozowana wysokość emerytury – po osiągnięciu wieku emerytalnego. Taką symulację otrzyma każdy ubezpieczony po 35 roku

Więcej: http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-wysle-blisko-20-mln-listow/1666740