Przepisy podatkowe są nieprecyzyjne i uciążliwe dla przedsiębiorców

Korygowanie kosztów przychodów, które w założeniu ustawodawcy miało pomóc w likwidowaniu zatorów płatniczych, zgodnie z przewidywaniami organizacji pracodawców stanowi kolejną przeszkodę i utrudnienie w prowadzeniu firmy.

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministerstwa Finansów opinię dotycząca projektu zmian rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów. Obowiązkowa  korekta kosztów podatkowych  w przypadku nie uregulowania długu w określonym terminie stanowi jedną  z większych uciążliwości  wprowadzonych   przedsiębiorcom w ostatnich latach.  

W przypadku firm z większą ilością faktur kosztowych  monitorowanie płatności jest niezmiernie pracochłonne Duża część nowych obowiązków związanych z rozliczeniami spada na przedsiębiorców, ponieważ słaba koniunktura  uniemożliwia często znalezienie dodatkowych środków na wynagrodzenia dla biur rachunkowych. Nawet jeśli firmę stać na dodatkowe wydatki, to część rozliczeń i tak wymaga samodzielnego działania pracodawcy. Wprowadzone przepisy  praktycznie wyeliminowały najważniejsze korzyści wynikające z korzystania z uproszczonej ewidencji podatkowej jaką jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.      

Bardziej precyzyjne powinny być również zdaniem ZRP przepisy  rozporządzenia o księdze przychodów i rozchodów, tak, aby można było mieć pewność, że korekta kosztów jest także możliwa w oparciu o konkretną fakturę kosztową oraz, że możliwe jest dokonywanie zapisów księgowych w oparciu o miesięczne raporty fiskalne. Wspomniane przepisy są nie precyzyjne i mogą narażać podatników na niepotrzebne spory z organami skarbowymi.

Pełna treść opinii w załączniku