Przepisy o zakazie handlu w niedziele do poprawki

27 czerwca br., z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbyło się spotkanie poświęcone problemom związanym ze stosowaniem przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Spotkaniu przewodniczył Stanisław Szwed, sekretarz stanu w MRPiPS, a uczestniczyli w nim: Główny Inspektor Pracy,  przedstawiciele organizacji handlowych, zarówno tych dużych, jak i małych oraz przedstawiciele związków zawodowych. Dyskusję  zdominowała, budząca wątpliwości, interpretacja przepisów ustawy (sklepy, jako placówka pocztowa), która umożliwiła pracę z udziałem pracowników w niedziele i święta – sieci sklepów firmy Żabka Polska sp.z o.o. Pozostałe wielkopowierzchniowe placówki handlowe, zrzeszone w POHID, dostosowały się do przepisów ustawy i nie prowadziły sprzedaży w dni objęte ograniczeniem.

Elżbieta Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego, podziękowała za interwencję Państwowej Inspekcji Pracy, umożliwiającą pracę w niedziele sklepom producenckim piekarni i cukierni. Jednocześnie przedstawicielka ZRP wnioskowała o formalne rozstrzygnięcie tego problemu, poprzez korektę przepisów ustawy. Ustalono, że niezbędna jest nowelizacja ustawy, rozwiązująca powstałe problemy interpretacyjne wynikające z aktualnych niedoprecyzowanych przepisów ustawy, dotyczące m.in. usług pocztowych świadczonych przez sklepy, uregulowania pracy centrów dystrybucyjnych i tzw. doby pracowniczej, oraz pracy sklepów producenckich.  Prezes Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług  w swojej wypowiedzi potwierdził, że pierwsze miesiące obowiązywania przepisów ustawy, jak przewidywano, działają na korzyść małych sklepów rodzinnych.  Sprzedaż w nich wzrosła o kilkanaście procent.