Przegląd Piekarski i Cukierniczy: W poszukiwaniu cukierniczej tożsamości…

„… tak można by zatytułować rozważania na temat tego, co obecnie dzieje się w branży cukierniczej.”

„Zapytaliśmy kilkunastu przedstawicieli rzemiosła i firm zaopatrujących rynek w surowce i półprodukty, co dzieje się w branży cukierniczej i w jakim – ich zdaniem -kierunku ona zmierza. Oto wypowiedzi kilku z nich.”

Więcej: ppic.pl
1.02.2010