Przegląd Piekarski i Cukierniczy: Reforma szkolnictwa zawodowego – prognozy i plany

 W czerwcu 2008 roku Minister Edukacji Narodowej powołał zespół opiniodawczy ds. kształcenia zawodowego, który pracuje nad koncepcją zmian systemowych nad szkolnictwem zawodowym. W gronie 25 instytucji i organizacji pracodawców znalazł się też Związek Rzemiosła Polskiego.

„Wypracowane ministerialne założenia reformy szkolnictwa zawodowego mają podnieść je z zapaści” – czytamy w przeglądzie.

„Nauka w każdej szkole zawodowej będzie trwać trzy lata, a we wszystkich powiatach ruszą centra doradzające wybór profesji zgodnie z potrzebami rynku. Program nauczania przedmiotów ogólnych w pierwszym roku szkoły zawodowej będzie identyczny jak podstawowe wymagania w liceach czy technikach. Młodzież ma się też uczyć aktywności na rynku pracy. Dzięki temu będzie przygotowana do udziału w szkoleniach i na tyle elastyczna by bez trudu zmieniać kwalifikacje, nadążać za nowinkami technologicznymi. Co jednak mają powiedzieć ci uczniowie, którzy z założenia idąc do zawodówki nie chcieliby natrafić na taki próg wymagań, który w ich przypadku okaże się od samego początku za wysoki?”

„Tak proponowany kształt reformy nie został przychylnie przyjęty przez środowisko pracodawców. Na spotkaniach środowisk rzemieślniczych krytyce poddano też propozycje wprowadzenia modułowego kształcenia, czyli zdobywania kwalifikacji zawodowych w ściśle określonych zakresach”.

Więcej:
Przegląd Piekarski i Cukierniczy (luty 2010)
Krystyna Jarosz