Przedsiębiorczość a rynek pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z PARP zorganizowały w Krakowie konferencję „Przedsiębiorczość a rynek pracy”. Celem spotkania było podsumowanie działań zrealizowanych w ramach obecnej perspektywy oraz wypracowanie rozwiązań dla przedsiębiorstw, ułatwiających ich dopasowanie do zmieniających się wymogów rynku pracy. W dyskusji uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji rządowej, małopolskiego samorządu gospodarczego, środowisk naukowych wyspecjalizowanych w badaniach i analizach dotyczących rynku pracy oraz przedsiębiorcy.

-Resort pracy dostrzega znaczenie przedsiębiorstw i osób w nich zatrudnionych dla dalszych losów rynku pracy – powiedział minister Kosiniak-Kamysz w wystąpieniu otwierającym konferencję. Dodał, że Resort nadzoruje szereg projektów, w tym projektów realizowanych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, które ukierunkowane są na rozwój zasobów ludzkich i wsparcie przedsiębiorstw.

 

Do tej pory, w ramach Priorytetu II PO KL objętych wsparciem zostało ponad 108 tys. przedsiębiorstw, a ponad 460 tys. pracowników przedsiębiorstw zakończyło udział w projektach szkoleniowych, w tym ponad 71 tys. pracowników w wieku powyżej 50. roku życia. Na realizację Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono ok. 3,15 mld zł.
Więcej: LINK