Propozycje ekspertów to jeszcze nie Kodeks pracy

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się komunikat odnoszący się do doniesień dotyczących zmian w prawie pracy, formułowanych w mediach przez członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Ministerstwo stanowczo podkreśla, że na tym etapie są to wyłącznie propozycje niezależnych ekspertów prawa pracy oraz przedstawicieli partnerów społecznych. Trudno przesądzać, czy wszystkie zostaną skierowane do dalszych prac.

 

 Traktowanie propozycji jako prawa, które wkrótce będzie obowiązywać, jest przedwczesne, wywołuje chaos informacyjny i niepotrzebnie budzi zaniepokojenie zainteresowanych stron – pracowników i pracodawców – czytamy na stronie Ministerstwa.

 

Komisja Kodyfikacyjna zakończy prace w marcu i przedstawi Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekty nowych Kodeksów. Dopiero po przeprowadzonych konsultacjach i przedstawionych przez inne resorty oraz partnerów społecznych opiniach, ostateczną decyzję o kształcie nowych Kodeksów podejmie Rada Ministrów – informuje resort.

 

Więcej: LINK