Proponowane rozwiązania ustawy okołobudżetowej na 2018 rok

Projekt ustawy okołobudżetowej na 2018 r, przyjęty przez rząd, jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Najważniejsze propozycje dotyczą m.in: świadczeń w sektorze finansów publicznych; Funduszu Pracy; Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: z tych środków finansowane będą zasiłki i świadczenia przedemerytalne,  zasiłki pogrzebowe, a także koszty obsługi tych świadczeń; Planowanie niektórych wydatków.
Ponadto, przewidziano umorzenie pożyczek udzielonych z budżetu państwa Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, których termin spłaty przypada na 31 marca 2019 r.
Więcej: LINK