Projekty unijne, dotacje, subwencje finansowane z budżetu państwa

Subwencja finansowa dla Związku Rzemiosła Polskiego z Programu Rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” Związek Rzemiosła Polskiego uzyskał subwencję finansową  z Programu Rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” (umowa subwencji finansowej nr 1140000024625092SP z 27.05.2021 r.). Podmiotem udzielającym wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) . Wartość subwencji wynosi 950.000,00 zł.