Projekt Early Warning Europe. Konferencja Ministra Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów zaprasza na konferencję inaugurującą projekt Early Warning Europe, organizowaną w ramach kampanii społecznej promującej program rządowy Polityka Nowej Szansy.
Konferencja odbędzie się dnia 7 grudnia w gmachu Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Projekt realizuje jedno z działań kierunkowych Polityki Nowej Szansy, obejmujące upowszechnianie wykorzystania systemów wczesnego ostrzegania o sytuacji kryzysowej. W której znajduje się przedsiębiorstwo. Zastosowanie tego rodzaju instrumentów pozwala na zidentyfikowanie podatności podmiotów na sytuacje kryzysowe i trudności finansowe, zanim firma stanie się niewypłacalna, co w konsekwencji może doprowadzić do jej upadłości.

Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia przedsiębiorstw, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub widza u siebie pierwsze symptomu nadciągających trudności.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zaproszenie: