Program współpracy partnerskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.Dokument w konsultacjach

Od 11 maja 2018 r. trwają konsultacje publiczne projektu Programu współpracy partnerskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2019. Program opracowano  w oparciu o doświadczenia z realizacji programu współpracy Ministerstwa Rozwoju w 2017 r., Nowy program został  zaktualizowany o zadania realizowane przez utworzone w styczniu 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Głównym celem  programu jest długoterminowa, dobrowolna i aktywna współpraca Ministerstwa oraz interesariuszy w realizowaniu działań na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Dokument określa m.in formy współpracy, obszary w zakresie których możliwa jest współpraca oraz grupy interesariuszy (m.in. organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, organizacje branżowe, organizacje akademickie). Interesariusze mogą nawiązać bezpośrednią współpracę w celu realizacji wspólnych projektów, wymiany doświadczeń, uczestnictwa w zespołach eksperckich itp.

Współpraca koordynowana jest przez Wydział CSR i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze Ministra.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu, a ewentualne uwagi/sugestie prosimy przesyłać na adres miir.ngo@miir.gov.pl do 31 maja 2018 r.

Link do dokumentu:  https://miir.bip.gov.pl/komunikaty/konsultacje-programu-wspolpracy-partnerskiej-miir-na-lata-2018-2019.html