Program pracy i kalendarz spotkań UEAPME

UEAPME udostępniła roboczy program pracy Forum Żywnościowego, ze wskazaniem tematów, które będą lobbowane przez Komisję Europejską. 

 

Podano także wstępne daty spotkań członków UEAPME w 2018 roku. Spotkania zaplanowane są na 19 czerwca oraz 13 listopada 2018 roku. 

 

Program roboczy: