Program Dostępność Plus. Konferencja w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo zaprasza do udziału w spotkaniu, podczas którego zaprezentowane zostaną założenia Programu Dostępność Plus. Spotkanie odbędzie się 14 marca  w godz. 12.00-14.00.  Celem programu ma być poprawa dostępności szeroko rozumianej przestrzeni publicznej w Polsce, której użytkownikiem jest każdy z nas. Chcemy, by był on uniwersalny i poprawiał jakość życia wszystkich obywateli, bez względu na ich stan zdrowia, ograniczenia mobilności czy wiek. 

 
Jednym z istotnych elementów Programu jest aspekt biznesowy zjawiska dostępności. Projektowanie produktów i usług w sposób uniwersalny – czyli dostępny dla wszystkich -  może stanowić przewagę konkurencyjną zarówno w gospodarce krajowej jak i na rynkach zagranicznych. Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom różnych grup społecznych, chcemy jednocześnie zaproponować wsparcie dla tych firm i przedsiębiorstw, które chcą inwestować w technologie asystujące, kompensujące ograniczenia czy projektowanie produktów w sposób uniwersalny i przyjazny dla różnych użytkowników. 
 
Program zostanie oficjalnie uruchomiony 23 kwietnia 2018 r. na międzynarodowej konferencji temu poświęconej, zorganizowanej z udziałem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.. 
W załączeniu przesyłamy Państwu skróconą prezentację Programu Dostępność Plus, która pozwoli zapoznać się z głównymi założeniami projektu. 
Formularz zgłoszeniowy:  LINK
Prezentacja Programu: