Program CEE Released czeka na przedsiębiorców

CobinAngels – organizator polskiej edycji programu CEE Released oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają przedsiębiorców i przedstawicieli spółek z dużym potencjałem rozwoju do udziału w programie CEE Released. Jest to międzynarodowy program dla szybko rozwijających się spółek, w którym partnerzy programu i aniołowie biznesu – przedsiębiorcy oraz top menedżerowie pomogą najlepszym firmom wyskalować swoją działalność. W przedsięwzięciu biorą udział spółki z 18 krajów Centralnej i Wschodniej Europy.

Organizatorem polskiej edycji programu jest sieć aniołów biznesu CobinAngels, a patronat nad tym wydarzeniem objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Korzyści z udziału w programie, to .in:

  • Ułatwienie uczestnikom programu wyboru i pozyskania finansowania z różnych źródeł – od aniołów biznesu i funduszy Venture Capital przez fundusze PE, granty UE aż po inwestorów z Giełdy Papierów Wartościowych;
  • Możliwość zbudowania międzynarodowej sieci kontaktów potencjalnych klientów oraz inwestorów i pomoc w wejściu na rynki krajów Centralnej i Wschodniej Europy;
  • Wsparcie w dalszym rozwoju działalności poprzez cykl warsztatów, obejmujących najważniejsze wyzwania nagrodzonych firm – od strategii i planowania rozwoju, aż do finansów i zarządzania relacjami z inwestorami.

Laureaci polskiej edycji programu CEE Released zostaną zaproszeni do finałów europejskich, które odbędą się podczas Kongresu EBAN 25-26 czerwca w Sofii. Następnym etapem będzie uczestnictwo w cyklu warsztatów kończącym się w grudniu 2018.

Udział w programie pomoże uczestnikom zdobyć nowych klientów i partnerów, zwiększyć swoją obecność na arenie międzynarodowej, a także zaprezentować swoją firmę potencjalnym inwestorom. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 czerwca, na formularzu dostępnym na stronie www.cee-released.pl .