Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Ustawa wychodzi naprzeciw potrzebom  firm jednoosobowych, które stanowią  większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki takim rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować  ciągłość działania. Zostaną utrzymane umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Ustawa zapewnia ciągłość rozliczeń podatkowych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą kontynuowały jego prowadzenie. Ustawa powstała z inicjatywy firm rodzinnych i stanowi odpowiedź na problem  sukcesji po zmarłym przedsiębiorcy. Do obecnej chwili po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , jego następcy nie mogli kontynuować prowadzenia firmy.

Link: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/prezydent-podpisal-ustawe-o-zarzadzie-sukcesyjnym-przedsiebiorstwem-osoby-fizycznejjuz-w-tym-roku-zmiana-pokoleniowa-w-firmach-bedzie-latwiejsza/

 

(Grafika Google)