Prezydent podpisał ustawę o poręczeniach i gwarancjach. Ułatwienia dla mikro i MŚP

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa przez niektóre osoby prawne. Nowelizacja wprowadza do systemu prawnego nowy model finansowania gwarancji i poręczeń, stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis, udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przedsiębiorcom z sektora mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Nowo tworzony system wsparcia będzie oparty na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym, który ma być trwałym, systemowym instrumentem wspierania rozwoju przedsiębiorców przy wykorzystaniu poręczeń i gwarancji spłaty kredytów. Fundusz ma stanowić źródło pokrywania kosztów i wydatków związanych z udzielanymi poręczeniami i gwarancjami. Zmienią się zasady finansowania wydatków i kosztów z tytułu udzielonych poręczeń.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Więcej: LINK