Prezydent podpisał drugą ustawę o innowacyjności

Już od przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój – takie rozwiązanie zakłada podpisana w piątek przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę druga ustawa o innowacyjności. 

 

– Wierzę głęboko, że druga ustawa o innowacyjności przyczyni się do budowy strefy badawczo-rozwojowej w naszym kraju, a w efekcie do rozwoju innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki, czyli takiej, o jakiej wszyscy marzymy – mówił Andrzej Duda i podkreślał, że rozwiązania zawarte w tej ustawie przyczynią się do promowania polskiej myśli technicznej i do rozwoju polskich badań naukowych.

 

Ustawa zakłada m.in. zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc., doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R, umożliwienie korzystania z ulgi B+R przez część przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R, ułatwienie finansowania start-upów, wprowadzenie możliwości korzystania przez PARP i NCBR z instrumentów finansowych oraz udzielania pomocy finansowej o charakterze zwrotnym, a także zwiększenie zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe PAN o działalność gospodarczą.

 

Więcej: LINK