Prezes ZRP o roli dialogu społecznego w czasach kryzysu

Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Wiceprezydent UEAPME podczas Konferencji poświęconej prezentacji Raportu Komisji Europejskiej „Stosunki Przemysłowe w Europie’2012” dokonał oceny stosunków przemysłowych i dialogu społecznego w Polsce.

Prezentacja Raportu stała się ważnym przyczynkiem do dyskusji nt. roli partnerów społecznych w czasach kryzysu i pogłębiających się problemów strukturalnych, którym towarzyszą próby wdrażania trudnych reform społecznych, gospodarczych oraz dotyczących zarządzania.

Konferencja odbyła się w Budapeszcie w dniach 15-16 kwietnia 2013 r. Jerzy Bartnik podczas sesji dotyczącej sytuacji w krajach Europy Środkowej Wschodniej, jako przedstawiciel polskiej organizacji pracodawców, wystąpił w dwugłosie z partnerem z NSZZ Solidarność.

Prezes ZRP podkreślił duże znaczenie obecności organizacji rzemiosła i MŚP w strukturach dialogu społecznego w Polsce i Unii Europejskiej. Wyjaśnił specyfikę ich zaangażowania w dialog społeczny, jak również specyfikę mikro i małych pracodawców-rzemieślników oraz stosunków pracy w przedsiębiorstwach rzemieślniczych. Przywołał znaczenie współpracy organizacji pracodawców i pracowników w obszarze kształcenia zawodowego w kontekście budowania zdrowego i inkluzywnego rynku pracy.

Pełna informacja w załączniku