Prezes ZRP Jan Gogolewski odebrał nominację w Pałacu Prezydenckim

30 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie prezydium RDS, a następnie plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Prezydent Andrzej Duda podziękował dotychczasowym członkom RDS za poświęcony czas i zaangażowanie w prace Rady, a następnie powołał jej nowych członków. Przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego przejęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, nominacje na członków Rady Dialogu Społecznego otrzymali prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski oraz wiceprezesi ZRP Janusz Piątek oraz Władysław Jefremienko. 

 

Prezydent w trakcie posiedzenia zaprezentował założenia swojego projektu noweli ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego. W swoim pierwszym oficjalnym wystąpieniu jako członka RDS, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski odniósł się do proponowanych zmian w ustawie przedstawionych przez prezydenta RP. Podkreślił, że ZRP aktywnie brał udział w pracach nad tworzeniem tego dokumentu. 

 

– Cieszy mnie propozycja usprawnień dotyczących funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego i przyznanie im większego budżetu, niezbędnego do skutecznego podejmowania działań. Cieszy też propozycja prezydenta, że Rada będzie miała możliwość przedstawienia Sejmowi i Senatowi informacji o istotnym znaczeniu. Żałujemy, że poparcia prezydenckiego nie otrzymała propozycja wzmocnienia zdolności partnerów społecznych do aktywnego działania na forum Europejskiego Dialogu Społecznego poprzez dofinansowanie składek związanych z ich członkostwem w reprezentatywnych organizacjach partnerów społecznych. Jako nowy członek Rady Dialogu Społecznego wyrażam nadzieję, że nowelizacja ustawy o RDS, stanie się impulsem do poprawy relacji między Radą a rządem w zakresie sposobu przeprowadzania konsultacji i przestrzegania obowiązujących regulacji ustawowych w tym zakresie. Chciałbym, aby przypadek ustawy o jawności życia publicznego okazał się tylko wypadkiem przy pracy, naprawialnym, a przy tym ostatnim tego typu. – powiedział prezes Gogolewski.

 

Do wypowiedzi związanej z refundacji składek członkowskich do europejskich organów Dialogu Społecznego odniósł się wicepremier, Mateusz Morawiecki. Powiedział, że zgodnie z rekomendacją minister Elżbiety Rafalskiej,  składki członkowskie dla wszystkich organizacji reprezentatywnych będą finansowane ze środków budżetu państwa. 

 

W spotkaniu uczestniczyła również premier Beata Szydło, która powiedziała: – starajmy się mądrze rozmawiać i słuchać – to jest teraz najbardziej potrzebne. Dziękuję tym wszystkim, którzy prowadzą dialog i chcą go prowadzić. Zachęcam tych, którzy tak nie czynią, by do tego dialogu przystąpili.-

 

Więcej: LINK