Prawo konsumenckie. Szkolenie w Warszawie

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Związkiem Rzemiosła Polskiego zapraszają na szkolenie z zakresu prawa konsumenckiego obowiązującego w Polsce i w Unii Europejskiej.
 
Szkolenie organizowane jest w ramach ogólnoeuropejskiego projektu ConsumerLawReady , którym zarządza BEUC (Europejska Organizacja Konsumentów)  w konsorcjum z UEAPME ( Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ) oraz Eurochambers. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską przy wsparciu Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. 
 
Szkolenie odbędzie się dnia 22 marca 2018 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Warszawie, w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej 4 i jest bezpłatne dla uczestników: organizatorzy pokrywają koszt udziału w sesji, udostępnienia materiałów oraz lunchu; nie pokrywamy kosztów przejazdu i ewentualnego noclegu.
 
Zgłoszenia należy przysyłać mailem na adres: rekrutacja@konsumenci.org  do 10 marca.

Zaproszenie: