Pracownicze Plany Kapitałowe. Główne założenia

Do prac legislacyjnych rządu trafił projekt utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które są elementem Programu Budowy Kapitału zapowiedzianego w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument jest efektem wspólnych prac ministerstw: finansów, rozwoju oraz pracy.

W założeniach projektu solidarnie partycypują: sam pracownik, jego pracodawcy oraz państwo. Pracodawca ponosi koszt, jednak może korzystać z zalet benefitu pracowniczego różnicując wysokość swojej części składki. Pracownik ponosi koszt swojej składki, otrzymuje dodatek ze strony pracodawcy i państwa. Państwo ponosi koszt dopłat i ulg – zyskuje na wzrastającym poziomie oszczędności i wzroście bazy finansowania polskich przedsiębiorstw. – Uruchomienie PPK to w konsekwencji również dostęp do tańszego kapitału dla polskich firm, zwiększony udział inwestycji rozwojowych finansowanych z krajowych źródeł i szybsze przestawienie polskiej gospodarki na bardziej konkurencyjne oraz innowacyjne tory rozwoju” – powiedział wicepremier Morawiecki.

Program ma być skierowany do ponad 11 milionów pracowników, w tym do około 9 milionów osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 milionów osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych (czyli tzw. „budżetówce”).
Więcej: LINK