Pracodawca Jutra. Zapraszamy do IV edycj konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła IV edycję konkursu „Pracodawca Jutra”, finansowanego w ramach Pomocy Technicznej PO WER  2014-2020  Celem Konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują  przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.
 
Organizatorzy, do udziału w konkursie zapraszają przedsiębiorców, którzy mogą się pochwalić najbardziej przemyślanymi działaniami edukacyjnymi, których adresatem są uczniowie, studenci lub absolwenci. Przedsiębiorcy ubiegający się o tytuł Pracodawcy Jutra muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania cechuje wysoka wartość merytoryczna, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia kompetencji młodych osób w określonym obszarze.
 
Termin składania zgłoszeń upływa 3 października.
Więcej LINK: