Praca.wp.pl: Zawodówki dają pracę

Studia i dyplom magistra to prestiż, ale nie gwarantuje już on zdobycia świetnej pracy oraz łatwego startu w dorosłość. Coraz lepiej radzą sobie za to absolwenci szkół zawodowych, na których popyt na rynku stale wzrasta. Zawodówki są coraz bardziej popularnym kierunkiem kształcenia.

Dzisiaj fachowcom łatwiej o zdobycie zatrudnienia. Ze wstępnych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z kwietnia 2013 roku wynika, że poziom bezrobocia jest mniejszy tam, gdzie mieszka duża liczba osób z wykształceniem zawodowym.

Taki stan rzeczy powodują po części specyficzne uwarunkowania lokalne. Trzeba pamiętać, że są to miejsca, gdzie od pokoleń kultywuje się szacunek do pracy i dobrze widziane jest posiadanie konkretnego zawodu. Nauka rzemiosła jest wpisana niejako w wielkopolską
tradycję.

Napływ uczniów do szkół zawodowych jest szczególnie widoczny w mniejszych miejscowościach na południu i wschodzie kraju. Ten biedniejszy region Polski zamieszkują ludzie, których często nie stać na opłacenie dzieciom wyjazdu na studia. Dla młodzieży zdobycie zawodu staje się więc jedyną szansą na lepsze życie.

Ci którzy zdecydują się na taki krok nie będą żałować, gdyż korzystne trendy mają miejsce nie tylko w Wielkopolsce i na Śląsku. Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że ponad połowa absolwentów ich szkół dostaje pracę w ciągu roku od zakończenia edukacji, a w niektórych miejscach czas oczekiwania jest jeszcze krótszy.

Więcej: LINK