Praca czeka w rzemiośle. Gra multimedialna dla młodzieży szkolnej

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Doradztwo Społeczne i Gospodarcze opracowały multimedialną grę internetową „Praca czeka w rzemiośle” skierowaną do uczniów gimnazjów oraz uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

Gra „E-rzemieślnik” przypomina grę planszową, a gra „Miliard w Rzemiośle” quiz. Celem gier jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych (tj. stolarz, fryzjer, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) i kształcenia zawodowego. Gry w atrakcyjny i ciekawy dla młodzieży sposób prezentują specyfikę różnych  zawodów i korzyści płynące z wyboru dalszej nauki w rzemiośle oraz umożliwiają zdobycie wiedzy o zawodach rzemieślniczych i  rozwoju kariery w rzemiośle. Popularyzują  szkoły zawodowej jako „szkoły pozytywnego wyboru” oraz wykształcenie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego. A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją.

Gra organizowana jest w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło” realizowanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą oraz Doradztwo Społeczne i Gospodarcze. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 – wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

Więcej informacji: LINK