Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 08/03/2013

Pożyczka na innowację

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców do składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanej ze środków PARP.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są wydatki m.in. na: zakup i wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych; zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych; zakup i montaż maszyn lub urządzeń; budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego.

Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2.mln zł. Natomiast wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15 proc. sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

Pożyczka jest oprocentowana nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki.

Wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie inwestycji, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat. Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Wnioski należy składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Wnioski przyjmowane są na bieżąco
Więcej: LINK

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018