Pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci
Ś.P. Pana Sergiusza Kuźmiuka
Właściciela najstarszej piekarni w Lublinie.
Zapamiętamy Go jako uśmiechniętego w pełni oddanego swojej pracy naszego mentora.
Za wcześnie to się stało, pozostał smutek i żal.
Pogrzeb odbędzie się 30 marca 2015 r. o godz.15
na cmentarzu przy ul.Lipowej w Lublinie.