Pożegnanie

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Mieczysława Lipowskiego
Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie,
członka Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego,
wieloletniego działacza na rzecz środowiska rzemiosła.

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia
składa
Jan Gogolewski
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
z Zarządem i Pracownikami.