Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o smierci

Ś.╬P.
mgr inż. Lesława Kucharczyka

b. wieloletniego dyrektora Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. b. dyrektora Polsko-Niemieckiego Centrum Szkolenia Rzemiosła.
W naszej pamięci pozostanie jako ceniony fachowiec na polach swojej działalności zawodowej i wspaniały Kolega.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Związek Rzemiosła Polskiego
Koleżanki i Koledzy.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 14 maja  o godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.