Pożegnanie

Panu

BOGUSŁAWOWI WÓJCIKOWI

Honorowemu Prezesowi Związku

Wyrazy Głębokiego Współczucia z Powodu Śmierci

ŻONY WANDY

składa

Jan Gogolewski Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

z Zarządem i pracownikami