POWER 2014-2020. Ogłoszenie nowych konkursów

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiła trzy konkursy w ramach Działań 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty oraz 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 
Resort zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia i udziału w projektach.
Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. 
Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. 
Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania u uczniów kluczowych kompetencji, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy – dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole. 
Ogłoszenia o konkursach zostały zamieszczone stronach: www.efs.men.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Więcej: LINK