Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 31 grudnia 2017 r.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 31 grudnia 2017 r. złożono 72 010 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 459,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 284,6 mld zł.

 

Ministerstwo Finansów informuje, że do 31 grudnia 2017 r. podpisano z beneficjentami 30 616 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w  części UE 172,0 mld zł.

 

Więcej: LINK