Posiłki w barach mlecznych z dotacjami

Ministerstwo finansów informuje, że do 30 listopada można zgłaszać do właściwego dyrektora izby skarbowej zamiar skorzystania w 2017 r. z dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Możliwość tę dają niewykorzystane w poprzednich latach środki przeznaczone właśnie na dotacje.

Przedsiębiorcy, którzy w trakcie 2017 r. zdecydowaliby się na rozpoczęcie korzystania z dotacji, mogą złożyć takie zgłoszenie nie później niż 30 dni przed miesiącem, za który będą ubiegać się o dotację.
Więcej: LINK