Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego

25 września 2023w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” miało miejsce posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu wzięli udział eksperci partnerów społecznych oraz przedstawiciele administracji rządowej. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Zespołu. Podczas posiedzenia podsumowano strony rządowej, strony pracowników i strony pracodawców 111-ej sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie, omówiono zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem BHP, w tym przegląd Konwencji MOP, priorytety prezydencji Hiszpanii w Radzie Europejskiej w drugiej połowie 2023 r., priorytety prezydencji Belgii w Radzie Europejskiej, w pierwszej połowie 2024 r. oraz przedstawiono informację na temat ósmego szczytu Inicjatywy Trójmorza.