Posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Innowacyjna Gospodarka, Warszawa