Posiedzenie Komisji ZRP ds. Projektów Unijnych i Programów Operacyjnych