Posiedzenie grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego KK NSRO