Posiedzenie grupy roboczej ds. polityki regionalnej Komitetu Koordynacyjnego