Portal psl.pl: Manifest Rzemiosła Polskiego

Pod honorowym patronatem Wicepremiera Janusza Piechocińskiego odbyła się w Sejmie konferencja „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji. Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat”.

Organizatorami konferencji był Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego, którego przewodniczącym jest poseł Artur Bramora oraz Związek Rzemiosła Polskiego, którego prezesem jest Jerzy Bartnik. Wśród zaproszonych gości obecni byli Wicepremier Janusz Piechociński oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wszyscy uczestnicy konferencji podpisali się pod Manifestem Rzemiosła Polskiego, w którym czytamy m.in.:
 „My rzemieślnicy, – mikro i mali producenci i usługodawcy, jesteśmy niezbędnym filarem polskiej gospodarki. Budujemy trwały kapitał społeczny i gospodarczy. Pielęgnując tradycje, korzystając z doświadczeń pokoleń patrzymy w przyszłość. Jakość, niepowtarzalność, pasja, elastyczność, kreatywność, innowacyjność na miarę potrzeb firmy i jej klientów, relacje mistrz-uczeń, szacunek dla pracy, otwartość na potrzeby społeczności lokalnych – to nasza wizytówka.

Oferujemy młodzieży i dorosłym praktyczną naukę zawodu w naturalnym środowisku pracy, zapewniając im mocna pozycję na polskim i zagranicznych rynkach pracy.
Więcej: LINK