Portal portfel.pl: Zwolnienie z podatku dochodowego bonów towarowych

„Jeszcze przed świętami prezydent Lech Kaczyński złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy dotyczącej zwolnienia z opodatkowania PIT świadczeń przekazywanych pracownikom, w tym także bonów. W Sejmie mają się odbyć dwa pierwsze czytania dotyczące tych regulacji” – czytamy na portalu portfel.pl.

”Zwolnienia bonów z podatków nie popiera Związek Rzemiosła Polskiego. Przedstawiciele organizacji zwracają uwagę na to, iż przyjęcie nowelizacji wcale nie zmieni nierównego traktowania podatników. W sytuacji uprzywilejowanej stawiane są wypłaty na cele socjalne finansowane z funduszy socjalnych i związkowych. Ze zwolnień od podatku nie mogą, więc korzystać pracownicy mniejszych firm, nietworzących funduszu socjalnego.”

„Zdaniem ZRP, środki pieniężne wypłacane pracownikom na te cele są rozwiązaniem uniwersalnym, które nie ukierunkowuje wydatkowania pieniędzy na sieci handlowe wykorzystujące bony handlowe jako jedną z form promowania zakupu i nie preferuje żadnej grupy dostawców.”

Więcej: portfel.pl
22.01.2010

LINK