Portal: onet.biznes: Będą składki na ZUS od zleceń

Związkowcy zdołali przeforsować swoja propozycję, rząd zgodził się na oskładkowanie umów.
„Obowiązek odprowadzania składek nie podoba się przedsiębiorcom. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik, argumentuje, że małe i średnie firmy nie udźwigną takiego ciężaru. Jego zdaniem, doprowadzi to do sytuacji, że firmy będą zatrudniać pracowników na podstawie umów o dzieło albo będą uciekać w szarą strefę”.
Natomiast zdaniem przedstawicieli związków zawodowych to rozwiązanie zachęci pracodawców do zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej już od dłuższego czasu popierało takie rozwiązanie. Według resortu trwanie przy obecnych zasadach prowadzi do patologii. Kolejnym argumentem przemawiającym za zmiana jest to, że osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne w przyszłości mogą liczyć na wyższe wypłaty z ZUS.

Więcej: LINK