Portal iswinoujscie.pl: Flexicurity czyli elastyczność i bezpieczeństwo pracowników

Blisko 100 przedstawicieli zachodniopomorskiego rzemiosła spotkało się  w Świnoujściu (25- 27 stycznia) na konferencji zorganizowanej w ramach projektu „Platforma flexicurity dla MŚP … ”. Spotkanie poświęcone było kwestiom związanym z wprowadzaniem uregulowań służących bardziej elastycznemu systemowi zatrudniania pracowników oraz gwarancji socjalnego bezpieczeństwa w przypadku zwolnień. Moderatorem Konferencji był Rafał Dąbrowski pełniący w projekcie rolę Koordynatora.
 
Stworzeniem takich warunków zainteresowane są także świnoujskie firmy. Wyrazem tego był udział w konferencji Zbigniewa Sulżyckiego reprezentującego Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu, jak również innych działaczy z cechów w Kamieniu Pomorskim, Międzywodziu i Szczecinie. Przedsiębiorcy zwracali podczas konferencji uwagę na konieczność usprawnienia systemu zarządzania w firmach, zwłaszcza biurokracji, która często angażuje zbyt dużo czasu i środków właścicieli firm. W spotkaniu udział wzięli także wysokiej rangi przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, WUP i kilku powiatowych urzędów pracy.
 
Organizowanie takich jak ta konferencji służyć ma zwróceniu uwagi rządzących na konieczność jak najszybszego usprawnienia krajowego systemu prawnego pod kątem flexicurity. Organizacją, która wzięła na siebie obecnie największy ciężar lobbowania w tej sprawie jest Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Prezes ZRP Jerzy Bartnik dokonał otwarcia spotkania i uczestniczył w obradach. Swoje wystąpienia podczas spotkania mieli również Dyrektor Generalny ZRP Maciej Prószyński, który przybliżył obecnym system egzaminów zawodowych w rzemiośle oraz Wicedyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Andrzej Stępnikowski, który zaprezentował światowe trendy w kształceniu zawodowym. Pan Stępnikowski, pełniący w projekcie funkcję eksperta ds. promocji  przedstawił także podejmowane działania związane z upowszechnianiem projektu. Wskazał on na duże dokonania w tym zakresie, zwłaszcza w lokalnych mediach (prasa, TV), ale i na konieczność szerszego oddziaływania na forum ogólnokrajowym. W 2012 roku założenia projektu przedstawiano jako dobrą praktykę także w Warszawie, m.in. podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim oraz w Centrum Rozwoju Dialogu Społecznego CPS “Dialog”.

 Projekt realizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Pracom panelu dyskusyjnego podsumowującego konferencję przewodzi Zbigniew Sulżycki. Wnioski mają zostać przesłane do Warszawy z myślą o dalszych pracach przy wdrażaniu krajowego systemu Flexicurity.
W załączniku prezentacja działąń promocyjnych projektu.
Więcej: LINK