Portal Interia.pl : Bartnik: młodzi Polacy wyjadą uczyć się zawodu w Niemczech

„W 2011 r. refundowanie kosztów nauki zawodu w Polsce będzie ograniczone. Tymczasem Niemcy oferują młodym Polakom, którzy będą uczyć się rzemiosła u nich, ok.1 tys. euro miesięcznie i gwarancję pracy – powiedział PAP prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik” – czytamy na portalu Interna.pl.

„- W 2011 r. na rachunku Funduszu Pracy ma być zamrożone ponad 4,5 mld zł, które powinny być wykorzystane na aktywne formy walki z bezrobociem, w tym przynajmniej część na refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników (w wieku od 15 do 18 lat) uczących się zawodu, najczęściej w zakładach rzemieślniczych – powiedział Bartnik. Dodał, że „jeśli rzemieślnicy nie będą otrzymywać refundacji kosztów szkolenia, a przy blokadzie wydatków z Funduszu Pracy tak właśnie się stanie, za kilka lat w Polsce zabraknie fachowców z wykształceniem zawodowym”.”

„Zdaniem Bartnika brak środków na refundację szkoleń młodocianych pracowników stanie się problemem także dlatego, że od kwietnia 2011 r. otwiera się niemiecki rynek pracy i Polacy będą mogli tam pracować bez zezwolenia.”

„Od 1991 Fundusz Pracy pozostaje pod jurysdykcją ministerstwa pracy. Ma on charakter funduszu celowego. Zgromadzone w nim środki są przeznaczane przez urzędy pracy na zasiłki dla bezrobotnych, finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego oraz na rozwój systemów informatycznych i badania rynku pracy.”

„Zdaniem Bartnika choć Fundusz Pracy jest elementem budżetu państwa, to jednak trzeba pamiętać, że zgromadzone w nim środki pochodzą ze składek pracodawców i powinny być wydawane jedynie na cele ustawowe, w tym na szkolenia młodych ludzi, którzy wkrótce będą wchodzili na rynek pracy.”

„Prezes ZRP poinformował, że z jego rozmów z niemieckimi kolegami wynika, iż w Niemczech jest dramatyczna sytuacja, jeśli chodzi o nabór młodych ludzi do nauki zawodu. – Niemcy mają bardzo dobre ośrodki szkolenia zawodowego działające przy izbach rzemieślniczych, a nie mają, kogo w nich szkolić. Dlatego zamierzają zapraszać Polaków, którym będą oferować wynagrodzenie od ok. 750 euro miesięcznie w pierwszym roku nauki do ok. 1,5 tys. euro w trzecim, ostatnim roku nauki zawodu – wyjaśnił Bartnik. Zaznaczył, że uczniowie dostaną dodatkowo zakwaterowanie z wyżywieniem.”

„‘Młodzi Polacy, którzy zechcą uczyć się rzemiosła w Niemczech będą musieli znać jedynie podstawy języka niemieckiego; reszty douczą się już na miejscu. Będą też mieli gwarancję zatrudnienia z dobrym wynagrodzeniem. Przy takich warunkach nie ma, co liczyć na to, że takie osoby wrócą do Polski, gdzie zarobią ok. 1,4 tys. zł – powiedział Bartnik.”

Więcej: biznes.interia.pl
12.12.2010
LINK