Porozumienie o współpracy ZRP z Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług

6 lutego w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie prezesów Zarządu ZRP Jana Gogolewskiego oraz Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług (NRZHiU) Tadeusza Zagórskiego. Efektem spotkania było podpisanie porozumienia dotyczącego prezentowania na forum Rady Dialogu Społecznego interesów przedsiębiorców zrzeszonych w strukturach Naczelnej Rady. 

 

ZRP w ramach umowy będzie przekazywać NRZHiU informacje dotyczące prac Rady Dialogu Społecznego w zakresie potencjalnych pól zainteresowania organizacji. Poza tym opiniując założenia i projekty aktów prawnych dotyczących polityki gospodarczej i społecznej, uwzględniać będzie opinie, wnioski i postulaty Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług mogące mieć wpływ na kondycję, warunki działania i rozwój przedsiębiorstw zrzeszonych w jej strukturach, o ile nie będą godzić w interesy członków struktury organizacyjnej ZRP.

 

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług z kolei przekazywać będzie do Związku Rzemiosła Polskiego wnioski i postulaty dotyczące funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiska i opinie pracodawców branży handlowej i środowiska kupieckiego, w celu wykorzystania w pracach Rady Dialogu Społecznego i jej zespołów problemowych, przy formułowaniu stanowisk RDS lub strony społecznej Rady.

 

Zdjęcia: